Uw Koninkrijk komeGouden Licht in ons hart schijn!
Oh God, Opperste Lichtbron
Dicht bij ons in ons gebed
Signaleer ons verlangen
Kleur ons geestelijk landschap
In verheugde staat zijn wij
Na de voorbereidingen
Gun ons Uw Zegeningen
Daal neer op Moeder Aarde
Open de Hemelse Poort
Moge U hier herrijzen

13-01-2019

Terug naar index

Art on this page by Henriette K├╝entzle