Licht GetroondVele reizen van het Licht
Multidimensionaal
Heden terug op Aarde

Ik – Leeuw van het Licht ben hier

De Troon van Licht bestegen
Ter stichting van de Vrede
Zoals is geprofeteerd

Overwinning verkregen
Gehoord jullie gebeden
Liefde en Licht zijn geƫerd

Verspreid nu dit nieuws massaal
Deel in jubel, elke taal
Opdat iedereen dit leert

30-01-2019

Terug naar index